Вход на сайт

Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин

УДК 655.1
    Лотоцька О. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

    Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин. — 2008. — № 3—4(21—22). — С. 16—20.
    Розроблено технологічний процес обробно-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного устаткування і для управління параметрами якості і їх експлуатаційними властивостями запропоновано алгоритм.
     Мова статті (укр.).
    Іл. 2. Бібліогр.: 3 назви.

 
PDF