Вход на сайт

Централізація та децентралізація управління інноваційним розвитком підприємств

Гавриш О. А., Коростинська Ю. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
Централізація та децентралізація управління інноваційним розвитком підприємств. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 86—89.
     Викладено стан, проблеми і шляхи удосконалення системи управління інноваційним розвитком вітчизняних компаній. Проаналізований вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ на централізацію і децентралізацію управління інноваційною діяльністю підприємства.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 14 назв.
PDF