Вход на сайт

Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»

  УДК 33.655
     Барнич Ю. О., Глотова Г. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»). — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 74—85.
     Обґрунтовано доцільність і важливість дослідження стану книжкового ринку України. По розробленій методиці було проведене дослідження товарної пропозиції видань в наявній книготорговій мережі; дослідження попиту на українську книгу; вивчено відповідність пропозиції книжкової продукції вітчизняних видавців попиту на неї. Розроблені пропозиції щодо найважливіших напрямів поліпшення ситуації у вітчизняному книговиданні і книгорозповсюдженні.
     Мова статті (укр.).
PDF