Вход на сайт

Комплексна оздоблювально-зміцнювальна обробка циліндричних поверхонь

УДК 621.787
     Киричок П. О., Хмілярчук О. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Комплексна оздоблювально-зміцнювальна обробка циліндричних поверхонь. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 46—52.
     Запропоновано спосіб утворення мікрорельєфу на циліндрових поверхнях, а також залежності для розрахунку відносної площі і об’єму, що заминається нерівностями для даного способу.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Бібліогр.: 3 назви.
PDF