Вход на сайт

Оцінка якості флокованих зображень з використанням статистичних методів.

 УДК 677.027.653
     Гавенко С. Ф., Мізюк О. М. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
     Оцінка якості флокованих зображень з використанням статистичних методів. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 33—36.
     Визначено вірогідні причини виникнення дефектів при проведенні технологічного процесу з використанням методів статистичного аналізу.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 3 назви.
PDF