Вход на сайт

Експериментальне дослідження технологічного процесу верстання багатомовного видання

 УДК 655.28(681)
     Неліна Г. Є. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Експериментальне дослідження технологічного процесу верстання багатомовного видання. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 14—27.
     Приведено огляд сучасного стану проблем підготовки багатомовних видань. Запропонована методика дослідження процесу верстки і виведення таких видань з метою визначення найраціональнішого способу його побудови і найнадійніших його складових. Приведені результати дослідження, визначені основні причини спотворення текстової інформації в процесі її обробки, розроблені практичні рекомендації по побудові технологічного процесу додрукарської підготовки багатомовних видань.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 5 назв.
PDF