Вход на сайт

Результати НДР та ДКР, як службовий твір в вищих навчальних закладах.

ББК 67.9(4УКР)304.3+67.312.2
     Чікін С. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Результати НДР та ДКР, як службовий твір в вищих навчальних закладах. — 2005. — № 2(8). — С. 147—150.
     У роботі розглянуто правові відносини між замовником і виконавцями НДР і ДКР. Особлива увага надана правовому врегулюванню відносин між авторами і працедавцями. Робота може бути корисною науковим співробітникам, аспірантам і викладачам Вузів.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 3 назви.
 
PDF