Вход на сайт

Акцидентні видання в системі поліграфічного дизайну.

УДК 074
     Яремчук О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Акцидентні видання в системі поліграфічного дизайну. — 2005. — № 2(8). — С. 129—133.
     Досліджується тлумачення терміну «акциденція», в умовах розширення меж відміченого ним поняття. Розглядаються чинники загальних професійних ознак сучасного поліграфічного дизайну і його класифікаційні основи. Визначається місце і роль акцидентних видань в системі поліграфічного дизайну.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
 
PDF