Вход на сайт

Пошук нових композицій для склеювання паковання.

УДК 655.3.022
     Одуха М. А., Ющенко О. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Пошук нових композицій для склеювання паковання. — 2005. — № 2(8). — С. 98—100.
     Представлено результати експериментальних досліджень нових клейових композицій на основі полівінілового спирту.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 10 назв.
 
PDF