Вход на сайт

Расчет эффективной площади соприкасающихся поверхностей с учетом самоподобия их сечений

 УДК 514.752.4
     Носко П. Л., Пожидаев В. Ф., Марченко Д. Н., Ветров А. А. (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Суми, Україна)
     Расчет эффективной площади соприкасающихся поверхностей с учетом самоподобия их сечений. — 2005. — № 2(8). — С. 72—75.
     У статті розглядається розрахунок ефективної площі контактуючих поверхонь з урахуванням одержуваної фрактальної розмірності їх перетинів.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 3 назви.
PDF