Вход на сайт

Разработка адаптивной многофакторной нейросетевой модели прогнозирования уровня брака промышленной продукции.

УДК 621:658.56
     Федин С. С., Волков О. И., Зенкин А. С. (Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)
     Разработка адаптивной многофакторной нейросетевой модели прогнозирования уровня брака промышленной продукции. — 2005. — № 2(8). — С. 34—41.
     У статті досліджені закономірності спільного впливу основних техніко-економічних показників виробничого процесу на рівень браку промислової продукції та розроблена адаптивна багатофакторна нейромережева модель, яка дозволяє з високим ступенем точності одержувати оперативні прогнози тенденцій розвитку виробничого процесу виготовлення продукції.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
 
PDF