Вход на сайт

Модифікація поверхонь полімерних виробів, що задруковуються.

 УДК 655.3.025:678.5
     Микитів Н. С. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
     Модифікація поверхонь полімерних виробів, що задруковуються. — 2005. — № 2(8). — С. 30—33.
     Розглянуто способи модифікації полімерних матеріалів і виробів з них перед задруковуванням.
     Мова статті (укр.).
     Табл. 1. Бібліогр.: 15 назв.
PDF