Вход на сайт

Дослідження і вивчення способів розділення багатофазних середовищ.

УДК 541.13:628.33
     Уряднікова І. В. (Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
    Дослідження і вивчення способів розділення багатофазних середовищ. — 2005. — № 2(8). — С. 27—29.
     У даній роботі запропоновані способи розділення багатофазних середовищ, що відносяться до області хімічного машинобудування і поліграфії, зокрема до масообмінних процесів. Ці способи можуть бути використані в хімічній технології розділення і екстракції сумішей в системі рідина—рідина, а також для знесолення і знешкодження нафти, очищення стічних вод, що містять масла, нафтопродукти, органічні кислоти, феноли, іони металів.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 7 назв.
 
PDF