Вход на сайт

Система офсетного плоского друку

УДК 655.3.022.11
     Величко О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
Система офсетного плоского друку. — 2005. — № 2(8). — С. 8—11.
     Узагальнено технологічні процеси і розроблена діаграма системи офсетного плоского друку.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
PDF