Вход на сайт

Природна монополія: регулювання та конкуренція

 УДК 330.341.44
Пузіна Г. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
Природна монополія: регулювання та конкуренція. — 2005. — № 1(7). — С. 141—146.
     У статті розглянуто світовий досвід розвитку конкурентних відносин в природно-монопольних галузях як альтернатива їх регулюванню з боку держави і визначені перспективи його застосування у Україні.
     Табл. 2. Бібліогр.: 6 назв.
     Мова статті (укр.).
 
PDF