Вход на сайт

Держава як фактор економічного зростання України.

 УДК 656.2.385
     Вербіцька М. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Держава як фактор економічного зростання України. — 2005. — № 1(7). — С. 133—137.
     Узагальнено сучасні тенденції економічного зростання держави України і проаналізовані можливі важелі управління.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 6 назв.
 
PDF