Вход на сайт

Оздоблювально-зміцнювальна обробка важкодоступних поверхонь.

 УДК 621.923
     Киричок П. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Оздоблювально-зміцнювальна обробка важкодоступних поверхонь. — 2005. — № 1(7). — С. 95—98.
     Розроблено схему і установку для зміцнення поверхневого шару з одночасним утворенням регулярного мікрорельєфу. Представлено алгоритм для визначення параметрів фокусуючої оптики і енергії випромінювання. Приведені результати експериментальних досліджень експлуатаційних властивостей труднодоступних поверхонь виробів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 1.
 
PDF