Вход на сайт

Характеристики широкодіапазонних затискних патронів.

УДК 621.941.323.2
     Кушик В. Г. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Характеристики широкодіапазонних затискних патронів. — 2005. — № 1(7). — С. 66—72.
     Проведено дослідження впливу комплексу різних чинників на кінематичні і силові характеристики нових конструкцій широкодіапазонних затискних цангових патронів, одержаних методом дифференциально-морфологічного синтезу.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 10. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
 
PDF