Вход на сайт

Модели преобразования аппаратно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab.

 
УДК 655.001
     Гурьева Н. С., Романий П. Г. (Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ, Харків, Україна)

     Модели преобразования аппаратно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab. — 2008. — № 1(19). — С. 23—28.
     У роботі розглянуто наступні моделі перетворення аппаратно-залежних даних RGB в апаратно-незалежні колірні координати Lab: лінійна; квадратична; модель, що містить поліном третього ступеня (повний і неповний); модель на основі нейронної сіті. А також проведено порівняльний аналіз точності перетворень.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

PDF