Вход на сайт

Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець ХІХ—поч. ХХ ст.) в контексті сучасної теорії організацій.

УДК 655.4
     Левчук О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець ХІХ—поч. ХХ ст.) в контексті сучасної теорії організацій. — 2004. — № 4(6). — С. 154—160.
     Принципи сучасної теорії організацій екстрапольовані на процес становлення видавничо-інформаційного середовища в Україні Наддніпрянщини кінця ХІХ—початку ХХ ст., що його рушійними інституціями були кооперативні і суспільні видавничі структури з виразною національною спрямованістю. Показаний зв’язок організаційних характеристик коопвидавництв з рівнем і станом суспільно-політичної активності українського етнокультурного співтовариства.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 7 назв.
 
PDF