Вход на сайт

Підшипникові матеріали для поліграфічної техніки.

УДК.669.01:621.762:621.89:621.9.048
     Роїк Т. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Підшипникові матеріали для поліграфічної техніки. — 2004. — № 4(6). — С. 123—128.
     У статті представлено результати досліджень по підвищенню ефективності роботи вузлів тертя поліграфічного устаткування за рахунок використовування вторинної сировини — шліфувальних відходів алюмінієвих сплавів — для синтезу нового виду композиційних підшипникових матеріалів для підвищених умов експлуатації.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
 
PDF