Вход на сайт

Чисельне моделювання просторових течій на основі рівнянь Нав’є-Стокса.

УДК 532.517
     Приходько О. А. (Дніпропетровський національний університет (Дніпропетровськ, Україна), Сохацький А. В. (Академія митної служби України (Україна)
    Чисельне моделювання просторових течій на основі рівнянь Нав’є-Стокса. — 2004. — № 4(6). — С. 117—122.
     Розроблено і реалізовано методику чисельного розрахунку плину в’язкої рідини з використовуванням рівнянь Навьє-Стокса у фізичних змінних, записаних в криволінійній неортогональній системі координат. Приведені результати розрахунку плину в кубічній каверні і трансзвукового обтікання профілю крила.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 8 назв.
 
PDF