Вход на сайт

Використання методів термоаналізу для визначення стабільності паперу.

 УДК 676.017.56 + 676.064
     Кадиляк М. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна), Кочубей В. В. (Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна), Онищенко Т. І., Єлічева В. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна) 
    Використання методів термоаналізу для визначення стабільності паперу. — 2004. — № 4(6). — С. 105—110.
     Досліджено термічну стійкість зразків паперу, обробленого полімером і біоцидом.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
PDF