Вход на сайт

Затискні патрони з широким діапазоном затискуваних заготовок.

УДК 621.941.323.2
     Кушик В. Г., Юрчишин О. Я. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Затискні патрони з широким діапазоном затискуваних заготовок. — 2004. — № 4(6). — С. 97—104.
     Запропоновано конструкції широкодіапазонних цангових затискних патронів з ексцентриками і з одно- і багаторядною мультиплікацією, що працюють по дискретно-безперервній і безперервній схемам обхвату заготівок, що затискаються, отриманих евристичним методом дифференціально-морфологічного синтезу.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
 
PDF