Вход на сайт

Определение поля давления в смазочном слое торцового газозатворного уплотнения импульсного типа

УДК 621.66-762
     Кузнецов Э. Г. (Сумський державний університет (Суми, Україна)
    Определение поля давления в смазочном слое торцового газозатворного уплотнения импульсного типа. — 2004. — № 4(6). — С. 78—85.
     У статтi запропоновано методику визначення поля тиску в зазорі торцевого газозатвірного ущільнення імпульсного типу за допомогою сучасного методу граничних елементів. Цей метод вигідно відрізняється від відомих чисельних методів, що вимагають дискретизації всієї області дослідження. Суть методу полягає в зведенні крайової задачі для диференціального рівняння в частинних похідних до інтегрального рівняння на границі досліджуваної області. На підставі викладеного підходу складена програма для персонального комп’ютера, що дозволяє реалізувати даний чисельний метод для рішення конкретної задачі. Програма моделює епюри розподілу тиску в змащувальному шарі для різних умов роботи ущільнення.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 6. Бібліогр.: 12 назв
 
PDF