Вход на сайт

Використання різцетримачів з пружними елементами для підвищення ефективності обробки на токарно-револьверних верстатах.

УДК 621.91.01:543.1
     Шевченко О. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Використання різцетримачів з пружними елементами для підвищення ефективності обробки на токарно-револьверних верстатах. — 2004. — № 4(6). — С. 68—77.
     Ефективним напрямом підвищення продуктивності обробки на токарно-револьверних верстатах є використовування різцетримачів на пружних направляючих, які дозволяють підвищити точність позиціонування ріжучого інструменту, забезпечують можливість вібраційної обробки для дроблення стружки в процесі різання, створюють умови для підвищення стійкості процесу різання за рахунок раціональної орієнтації головних осей жорсткості пружної системи верстата.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Бібліогр.: 10 назв.
 
PDF