Вход на сайт

Количественная оценка ошибок обслуживающего персонала при работе на электрокоагуляторе

УДК 541.13:628.33
     Урядникова И. В. (Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
     Количественная оценка ошибок обслуживающего персонала при работе на электрокоагуляторе. — 2004. — № 4(6). — С. 41—43.
     У даній роботі зроблено спробу розрахунку випадкового ризику помилок обслуговуючого персоналу на прикладі електрокоагуляційного методу очищення води з використанням електрокоагулятора колонного типу. Отримано кількісну оцінку інтенсивності відмов, функції розподілу працездатності і коефіцієнта простою.
     Мова статті (рос.).
     Бібліогр.: 5 назв.
PDF