Вход на сайт

Систематизація методів інтенсифікації закріплення УФ-лаків.

УДК 655.3.022.11:655.344:620.18
     Степанець Р. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Систематизація методів інтенсифікації закріплення УФ-лаків. — 2004. — № 4(6). — С. 32—35.
     Проведено систематизацію методів інтенсифікації закріплення УФ-лаків на різних відбитках і сушарках.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 7 назв.
 
PDF