Вход на сайт

Інновація технологічного процесу поверхневої очисно-зміцнювальної термомеханічної обробки

 УДК 339.7(075.8), 621.923
     Киричок П. О., Гавриш О. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Інновація технологічного процесу поверхневої очисно-зміцнювальної термомеханічної обробки. — 2004. — № 4(6). — С. 10—13.
     Приведено інновацію технологічного процесу поверхневої очисно-зміцнюючої термомеханічної обробки деталей різного профілю. Представлено основні концепції процесу і його упровадження у виробництво.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 3 назви.
PDF