Вход на сайт

Офіційні видання — технічні вирішення додрукарської підготовки.

 УДК 655.4
     Мохнач-Галицька Є. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Офіційні видання — технічні вирішення додрукарської підготовки. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 125—130.
     Досліджуються процеси додрукарської підготовки офіційних документів і практичні аспекти комп’ютеризації редакційно-видавничого процесу. Розглянута комп’ютеризована система інформаційного забезпечення законодавчої діяльності.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 8 назв.
PDF