Вход на сайт

Використання електромагнітних полів для дезинфекції документів.

УДК 632.935.4 + 676.064
     Білоус Н., Кадиляк М., Онищенко Т. І. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
    Використання електромагнітних полів для дезинфекції документів. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 100—103.
     Досліджено вплив електромагнітних полів на грибостійкість паперу.
     Мова статті (укр.).
     Табл. 3. Бібліогр.: 5 назв.
 
PDF