Вход на сайт

Широкодіапазонні цангові затискні патрони підвищеної точності.

УДК 621.941.323.2
     Кушик В. Г. (Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (Тернопіль, Україна)
    Широкодіапазонні цангові затискні патрони підвищеної точності. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 70—73.
     Запропоновано співвідношення геометричних параметрів при різному числі тангенціальних розрізів затискної цанги і особливості конструкції високоточних широкодіапазонних затискних цангових патронів з багаторядною мультиплікацією для затиску заготівок з широким відхиленням діаметрів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 6 назв.
 
PDF