Вход на сайт

Автоматизований критеріальний синтез комбінованих законів періодичного руху на ПЕОМ.

 УДК 681.620
     Полюдов О. М., Кузнецов В. О. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
     Автоматизований критеріальний синтез комбінованих законів періодичного руху на ПЕОМ. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 66—69.
     Пропонується новий, комп’ютеризований метод синтезу комбінованих законів періодичного руху на основі автоматизованого синтезу початкових законів періодичного руху.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 7. Бібліогр.: 3 назви.
 
PDF