Вход на сайт

Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання.

 УДК 686.12.056
     Регей І. І. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
    Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 39—43.

     Запропоновано конструкцію вузла для виготовлення криволінійних контурів в розгортках картонних упаковок способом ножничного різання. Приведені математичні залежності для визначення геометричних параметрів елементів вузла, кінематичних параметрів процесу різання і силових навантажень з метою узагальнення методики комплексного розрахунку засобів для виготовлення криволінійних контурів в картонних розгортках енергозберігаючим способом.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв.
PDF