Вход на сайт

Комбінаторне формотворення шрифтових знаків у дизайні акцидентних видань.

УДК 074:655.28.022.1
     Яремчук О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Комбінаторне формотворення шрифтових знаків у дизайні акцидентних видань. — 2004. — № 1(3). — С. 152—156.
     На основі методу комбінаторних перетворень викладені основні принципи побудови нестандартних шрифтових знаків в дизайні акцидентних видань.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 11 назв.
PDF