Вход на сайт

Експериментальні дослідження властивостей паперу для різографів.

УДК 676.2:655.3.022:620.17
     Сусол О. К., Розум О. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Експериментальні дослідження властивостей паперу для різографів. — 2004. — № 1(3). — С. 121—123.
     Досліджено фізико-механічні показники паперу з метою його використання для друку на різографах.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
PDF