Вход на сайт

Сучасні офсетні фарби.

УДК 667.5:655.3.022.63
     Зайцева О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Сучасні офсетні фарби. — 2004. — № 1(3). — С. 109—112.
     Систематизовано сучасний асортимент офсетних друкарських фарб, розроблена їх класифікація, на основі проведеного патентного пошуку визначені тенденції розвитку і удосконалення методів випробувань.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 15 назв.
PDF