Вход на сайт

Прогнозування конструкцій затискних патронів підвищеної надійності

 УДК 621.941.323.2
     Киричок П. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Кушик В. Г. (Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (Тернопіль, Україна), Олійник В. Г. (Державне видавництво «Преса України»)
      Прогнозування конструкцій затискних патронів підвищеної надійності. — 2004. — № 1(3). — С. 55—60.
     Запропоновано метод прогнозування конструкцій затискних патронів за допомогою методу морфологічного аналізу з урахуванням технологічних методів підвищення їх надійності.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 4 назви.
 
PDF