Вход на сайт

Технологія створення Plug-Ins у середовищі Filter Meister для оформлення видань

  УДК 004.932.4:655.28.022.1
     Азаренков В. І., Медведєв М. М., Пріхно С. С. (Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ, Харків, Україна)
    Технологія створення Plug-Ins у середовищі Filter Meister для оформлення видань. — 2004. — № 1(3). — С. 50—54.
     У статті розглянуто основні принципи створення плагінів у середовищі Filter Meister. Досліджено особливості програми Filter Meister і її головні переваги над іншими програмами. Представлено створені плагіни, які коректно обробляють зображення і мають індивідуально створений інтерфейс вікна перегляду.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3.
 
PDF