Вход на сайт

Метод цифрової обробки амплітудних параметрів імпульсних сигналів для контролю суміщення фарб

 УДК 658.52.011.56
     Морфлюк В. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Метод цифрової обробки амплітудних параметрів імпульсних сигналів для контролю суміщення фарб. — 2004. — № 1(3). — С. 42—45.
     Розглянуто метод цифрової обробки амплітуди імпульсних сигналів для автоматизації контролю параметрів повздовжнього і поперечного суміщення фарб в рулонних друкарських машинах на основі статистичної оцінки значення базової і вершинної лінії імпульсних сигналів з адаптивною вибіркою тимчасового інтервалу обробки.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
 
PDF