Вход на сайт

Система управління якістю поліграфічного комбінату «Україна».

 УДК 655.3.062:655.3.066.36:389:006
     Шевчук А. В., Давидюк А. Д. (Поліграфічний комбінат «Україна» (Київ, Україна)
    Система управління якістю поліграфічного комбінату «Україна». — 2004. — № 1(3). — С. 24—33.
     Викладено процес обґрунтування, побудови і впровадження системи управління якістю на поліграфічному комбінаті «Україна».
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 10 назв.
PDF