Вход на сайт

Від прийому 2003 року до нового, ювілейного.

УДК 658.386:655
     Тріщук О. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Від прийому 2003 року до нового, ювілейного. — 2004. — № 1(3). — С. 12—17.
     Аналізуються результати прийому на різні кафедри видавничо-поліграфічного факультету НТУУ «КПІ», досліджуються тенденції змін в конкурсній ситуації, оцінюється ступінь престижності і попиту спеціальностей.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 3 назви.
 
PDF