Вход на сайт

Основні завдання вищої технічної освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці.

 УДК 658.386:62
     Згуровський М. З. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Основні завдання вищої технічної освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці. — 2004. — № 1(3). — С. 4—11.
     Викладено основні задачі вищої освіти України у зв’язку з реалізацією принципів Болонського процесу.
     Мова статті (укр.).