Вход на сайт

Виробничі функції та проблеми їх побудови.

УДК 303.725.33
     Кваско А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Виробничі функції та проблеми їх побудови. — 2003. — № 2. — С. 128—131.
     Розглядаються проблеми побудови виробничих функцій та визначаються можливі шляхи їх вирішення.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 7 назв.
PDF