Вход на сайт

Оптимальні методи нарахування амортизації основного капіталу підприємствами поліграфічної промисловості України.

 УДК 33.655
     Григорова З. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Оптимальні методи нарахування амортизації основного капіталу підприємствами поліграфічної промисловості України. — 2003. — № 2. — С. 116—121.
     В роботі розглядаються методичні підходи щодо визначення оптимальних методів амортизації основного капіталу поліграфічних підприємств.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 5 назв.
 
PDF