Вход на сайт

Чи є необхідність у вдосконаленні методологічних аспектів управління організацією?

 УДК 65.01
     Герасимчук В. Г. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Чи є необхідність у вдосконаленні методологічних аспектів управління організацією? — 2003. — № 2. — С. 108—115.
     Критично оцінюються вкорінені підходи до теоретичних основ науки управління соціально-економічними процесами. Наведено думку щодо систематизації законів, закономірностей, принципів управління. Звертається увага на необхідність уточнення складу загальних та конкретних (спеціальних) функцій управління, їх взаємозалежності. Розкривається сутність методів управління організацією, можливість їх застосування з позицій комплексності. Актуалізується проблема оцінки ефективності управлінської діяльності.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 12 назв.
PDF