Вход на сайт

Максимальні значення передатного числа циліндрів друкарської пари ротаційних тамподрукарських машин.

УДК 621.865: 681.62
     Віхоть О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Максимальні значення передатного числа циліндрів друкарської пари ротаційних тамподрукарських машин. — 2003. — № 2. — С. 73—77.
     Розглянуто вплив розмірів виробу, що задруковується, на максимальне граничне передатне число друкарської пари ротаційного тамподрукарського апарата.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 9 назв.
 
PDF