Вход на сайт

Узагальнена методика визначення причин виникнення невідповідної продукції.

УДК 655.326.1:655.3.062:655.3.022.14
     Розум Т. В. (Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» (ВАТ «УкрНДІСВД», Київ, Україна)
     Узагальнена методика визначення причин виникнення невідповідної продукції. — 2003. — № 2. — С. 49—52.
     Розроблено узагальнену методику визначення причин виникнення невідповідної продукції з використанням декількох методик статистичного аналізу на прикладі формного виробництва флексографічного друку.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
 
PDF