Вход на сайт

Вплив мікроструктури поверхні фарбових валиків на фарбоперенесення

УДК 655.3.022.11:681.620:620.19
     Величко О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Вплив мікроструктури поверхні фарбових валиків на фарбоперенесення. — 2003. — № 2. — С. 42—48.
     Наведено результати електронно-мікроскопічних досліджень мікроструктури поверхневих шарів поліуретанових фарбових валиків з матеріалу «Монотан», що експлуатувалися вподовж двох років, та обґрунтовано вплив виявлених змін на фарбоперенесення в друкарському процесі.
 Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 24 назви
PDF