Вход на сайт

Методичні аспекти розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів

УДК 657.421.3: 65.01
Нікольський Д. В. (Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» (ВАТ «УкрНДІСВД», Київ, Україна)
Методичні аспекти розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів. — 2003. — № 1. — С. 116—120.
У статті розглянуто основні аспекти визначення ефективності інвестиційних проектів. Наведено основні положення методики та її математичний апарат. Визначено головні елементи оцінки інвестиційних проектів.
Мова статті (укр.).
Бібліогр.: 9 назв.
PDF